bouwplaats

In Nederland wordt meer dan twintig miljoen kilo aan bouw- en sloopafval geproduceerd per jaar. Het afval dat uit bouw en verbouw komt valt hier allemaal onder. Veel materiaal is opnieuw te gebruiken of te recyclen. Dan is het wel van groot belang om dit goed te scheiden. Hulp bij het scheiden van bedrijfsafval door MilieuServiceNederland kan dan helpen. In dit artikel gaan we er dieper op in.

Beter voor het milieu

Het is niet alleen verplicht voor bedrijven om afval te scheiden waar mogelijk. Het is ook nog eens voordelig voor de ondernemers. Doordat afval in grote mate herbruikbaar of recyclebaar is, is het een belangrijke schakel in de duurzame economie. Het spaart dus het milieu. Er is geen delving van nieuwe grondstoffen nodig. Daardoor is de CO2-uitstoot lager en wordt de aarde minder uitgeput. Dit vertaalt zich allemaal in een beter milieu. Dit is natuurlijk ook in de eerste plaats waarvoor je aan de slag gaat met beter scheiden van afval.

Minder kosten kwijt

Wie veel bouw- en sloopafval produceert, kan met afvalscheiding ook nog eens veel kosten besparen. De goede afvalcontainers van MilieuServiceNederland spelen hier een rol in. Zo kan je het afval goed gescheiden aanleveren en worden de kosten voor het afvoeren van restafval en gemengd afval een stuk lager. Juist de gemengde vormen van afval zijn heel duur in de verwerking. Wanneer je het als ondernemer dus slim wilt aanpakken, ga je voor scheiden. De recyclebare soorten laat je dan veel voordeliger verwerken. Een goede aanpak hiervan levert veel op. Laat dit ook goed uitzoeken door de specialist om het maximale eraan te kunnen overhouden als ondernemer.

De moderne vorm van ondernemen

Een vorm van ondernemen die groeiende is, is circulair ondernemen. Het is bijvoorbeeld in de bouw heel gebruikelijk om circulair te werken. Al bij het ontwerp wordt hier dan naar gekeken. In de uitvoering wordt vooral handig gebruikgemaakt van de materialen die ter plaatse direct opnieuw te gebruiken zijn. Het is voor de materialen vaak zo dat ze direct herbruikbaar zijn. Wanneer je het oude gebouw goed demonteert komt er dus eigenlijk nauwelijks nog afval vrij. De opkomst van circulair en duurzaam zijn in de bouw kan je veel opleveren. Als je dan het afval dat overblijft goed scheidt, dan is hier ook veel van te recyclen. Zo kan je dus optimaal de voordelen eruit halen. Dit levert altijd het nodige op.

Comments zijn uitgeschakeld.