heftruck

Is een heftruck certificaat verplicht om te hebben? In Nederland is het niet een verplichting. Wel is het belangrijk dat een bedrijf of werknemer met een gezond verstand de heftruck gebruikt. Hoewel de heftruck een belangrijk deel uitmaakt van de hulpmiddelen op de werkvloer, brengt het ook enige risico’s met zich mee. Om deze risico’s te verminderen of te voorkomen, is het van belang dat de veiligheidsrichtlijnen serieus worden genomen. Graag geven we in dit artikel verschillende tips die helpen bij veilig gebruik van de heftruck op de bouwplaats.

Lading stabiliteit

Houdt altijd rekening dat de lading stabiel en veilig geladen is voordat je met de heftruck gaat rijden. Indien nodig, kan je de heftruck verder stabiliseren met een riem. Wees altijd op de hoogte van de maximale laadcapaciteit van de heftruck om te voorkomen dat deze overladen wordt. Een te zwaar beladen heftruck kan kantelen en in het ergste geval zorgen voor letsel bij de gebruiker of bij werknemers in de directe omgeving.

Veilig rijgedrag

Het is belangrijk dat werknemers veilig gebruikmaken van de heftruck. Dit kan worden gegarandeerd door altijd een veilige snelheid aan te houden, rustig te rijden en abrupt stoppen of het maken van scherpe bochten te vermijden. Op een bouwplaats lopen veel werknemers rond. Het is dus belangrijk dat er tijdens het rijden altijd goed zicht is op de weg en de omgeving.

Laat de heftruck regelmatig inspecteren

Zorg altijd dat de heftruck voor het gebruik wordt geïnspecteerd. Voer daarnaast jaarlijks een inspectie uit om te garanderen dat de heftruck er weer een jaar veilig mee vooruit kan. Controleer tijdens de inspectie de banden, verlichting, vitale systemen en hydraulica van de heftruck. Ieder defect element moet voor het gebruik vervangen worden om veiligheid op de werkvloer te garanderen.

Biedt training aan

Biedt voor iedereen die de heftruck op de bouwplaats moet gebruiken een training aan. Ondanks dat het geen verplichting is om een certificaat te behalen, kan je dit als bedrijf wel aanbieden. Een ander alternatief is een korte trainingssessie waarin de trainee leert over het bedieningssysteem, het laden en lossen en hoe er tijdens een noodsituatie gereageerd moet worden.

Gebruik van goede communicatie en signalering

Goede onderlinge communicatie is van belang op een bouwplaats. Zorg dat de gebruiker van de heftruck altijd goed signaleert tijdens het rijden. Waarschuw ook altijd de omgeving wanneer je achteruit gaat rijden.

Comments zijn uitgeschakeld.