werkoverleg

Om ongevallen, gevaarlijke situaties en ziektes zo veel mogelijk te voorkomen is het belangrijk om te evalueren waar op de werkvloer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten worden veel gezien bij de huisarts en bij ander medisch personeel. In de laatste decennia is er gelukkig al veel verbeterd op de werkvloer en worden werknemers beter beschermd. 

Met een grondige risico inventarisatie en -evaluatie kun je te weten komen welke factoren binnen een bedrijf mogelijk bij kunnen dragen aan gevaarlijke situaties en/of gezondheidsklachten. In ons land is het vanuit de Arbowetgeving verplicht om een dergelijke evaluatie uit te voeren. Het doel is uiteraard om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Het creëren van een veiligere en prettigere werkomgeving

Als werknemers minder risico’s lopen tijdens het werk, zullen zij prettiger werken. Door de kans op gezondheidsklachten te verkleinen wordt het ziekteverzuim uiteindelijk lager zodat je ook als bedrijf kan profiteren van een goede inventarisatie en evaluatie van de risico’s. Tijdens de inventarisatie worden alle risico’s binnen een bedrijf in kaart gebracht. Daarbij wordt ook meteen aandacht besteedt aan welke maatregelen er al zijn genomen. 

Het evaluatieproces

Het evaluatieproces is erop gericht om de verschillende risico’s te categoriseren. De grootste risico’s vereisen de meeste aandacht en de hoogste urgentie. Een combinatie van inventariseren en evalueren leidt ertoe dat er een plan gemaakt kan worden om de risico’s verder naar beneden te brengen. Er kan een plan van aanpak gemaakt worden om gevaarlijke en ongezonde situaties binnen een bedrijf aan te pakken. 

Maak een plan van aanpak

Door eerst goed te inventariseren en te evalueren kun je de grootste risico’s als eerste bestrijden. In het plan van aanpak staan alle details over hoe dat moet gebeuren. Er staat bijvoorbeeld wie verantwoordelijk is voor het naar beneden brengen van het risico, wanneer dit gebeurt moet zijn en wat er precies moet gebeuren om te spreken van een gepaste preventie van gezondheidsrisico’s.

Comments zijn uitgeschakeld.